MULLERES / DIVERSIDADE

MULLERES / DIVERSIDADE

Dende que fun socializada como muller, ou sexa dende sempre, entendín que cuestións coma o  xénero como construción social, a orientación ou a identidade das persoas, eran ámbitos onde había traballo por facer, e onde a psicoloxía podía ser a ciencia dende onde establecer ese marco de traballo.

Dende fai anos, adico parte do meu tempo a afondar nesta problemática e ademais de participar en diferentes programas de axuda específicos para mulleres, procuro, ao igual que no resto dos ámbitos, estar en formación e aprendizaxe constante.